Időspirál
Élményközpont

PROJEKTADATOK

  A kedvezményezett neve: Hódmezővásárhelyi Szent István Alapítvány és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata A szerződött támogatás összege:  295,94 millió forint A támogatás mértéke: 100 % A projekt tartalmának bemutatása: Hódmezővásárhelyi Szent István Alapítvány és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata az EFOP-3.3.6-17-2017-00013 azonosítószámú, „IDŐSPIRÁL Élményközpont Hódmezővásárhely” című projektje keretében 295,94 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert IDŐSPIRÁL […]

 

A kedvezményezett neve: Hódmezővásárhelyi Szent István Alapítvány és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege:  295,94 millió forint

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

Hódmezővásárhelyi Szent István Alapítvány és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata az EFOP-3.3.6-17-2017-00013 azonosítószámú, „IDŐSPIRÁL Élményközpont Hódmezővásárhely” című projektje keretében 295,94 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert IDŐSPIRÁL Élményközpont Hódmezővásárhely címmel. A pályázati forrásból a Hódmezővásárhely, Szent István tér 3. sz alatti épület pincerészének felújítása és élményelemekkel teli beruházása tette lehetővé közel hatezer gyermek korszerű természettudományos ismereteinek magasszintű elmélyítését

Az EFOP-3.3.6-17 Természettudományos élménypedagógiai programkínálat és természettudományos élményközpontok fejlesztése” című pályázat keretében az Időspirál Élményközpont kialakítása a Szent István Általános Iskola (Szent I. tér 3.sz.) pince részében közel 200 m2 területen valósult meg. Ennek során három helység tanteremmé alakítása felújítással, illetve a kapcsolódó szociális helységek és a szükséges infrastruktúra kialakítása történt meg a beruházási és műszaki leírás szerinti tartalommal. A felújítás teljeskörűsége és magas szakmai minősége egyarán szolgálja az ide érkező gyermekek komfortos és élményszerű tanulásának lehetőségét. Az épületátalakítás mellett beszerzésre kerültek a módosított szakmai tartalomhoz rendelt informatikai és berendezési eszközök is, melyek beszerelése és beüzemelése megtörtént. Az informatikai hálózat és beszerelt eszközök segítségével a megteremtődött a virtuális térben, a kiterjesztett térben való interaktív ismeretátadás lehetősége, míg az érintőképernyőkkel felszerelt helységünkben a tanulók a 2D technika segítségével jutnak élményszerű tudáshoz.

A tananyagfeljesztési tevékenység keretében elkészült a szakmai tervben megfogalmazott mindösszesen 120 darab Természettudományos élménypedagógiai program – AR és Touch tartalmak esetén – mintakérdéseket is tartalmazó programterve (interaktív óravázlat), mely kiegészült a szakmai tervben megfogalmazott mindösszesen 120 darab Természettudományos élménypedagógiai program programtervhez (interaktív óravázlat) kapcsolódó, alsó, felső tagozat és gimnázium esetében – Touch- és AR-valóság tananyag esetén – legalább egy kérdéskört megalapozó, interaktív achievement elemenként 8 db kérdést tartalmazó kérdésbankkal.

A 295,94 millió forint európai uniós támogatás segítségével 29 hódmezővásárhelyi és térségi alap és középfokú oktatási intézmény 5847 gyermeke kereste fel az élményközpontot, részükre 1653 db foglalkozás került megszervezésre. A fejlesztés eredményeként létrejött 120 darab Természettudományos élménypedagógiai program keretében változatos formális és informális programok keretei között ismerkedhettek meg a hozzánk érkezők az emberi test, a világegyetem, a tudomány és a földünk és a természet témaköreivel. A rendelkezésre álló forrás lehetővé tette tanulmányi jutalomutak megszervezését, különböző egyedi inspiráló eszközök beszerzését is.

 

A projekt azonosító száma: EFOP-3.3.6-17-2017-00013